Ubytovácí řád

 1. Hosté při nástupu k ubytování předloží doklady k zapsání do knihy ubytovaných a uhradí plnou částku za pobyt.
 2. Nástup k ubytování je od 14:00 a ukončení je do 10:00.
 3. Hosté jsou seznámeni s ubytovacím řádem a jsou povinni ho dodržovat.
 4. Hosté si převezmou ubytovací prostory a na konci pobytu je předají ve stejném stavu. Případné zjištěné škody uhradí hosté okamžitě.
 5. Kola ukládat do určené garáže, neopírat o stěny domu.
 6. Klíč od garáže na kola a od vjezdové brány nechávat na háčku v předsíni.
 7. Ztrátu klíčů je host povinen okamžitě nahlásit a uhradit částku 1 000,- Kč.
 8. Psi a jiná zvířata mohou být na pokoji jen s předchozím souhlasem majitele. Zvířata nesmí používat lůžka ani koupelny.
 9. Za osobní věci, cennosti a peníze hostů majitel nezodpovídá.
 10. V případě zájmu o grilování nebo opékaní na ohni nás předem kontaktujte.
 11. Případné technické problémy (teplá voda, televize, plyn, elektrika, topení) nahlaste majiteli a nesnažte se je odstraňovat sami.
 12. Za bezpečnost dětí v areálu ubytování, zvláště v okolí zahradního bazénu a při koupání v bazénu zodpovídají rodiče nebo doprovod dětí!!!
 13. Koupání v zahradním bazénu je na vlastní nebezpečí!

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI:

 1. KOUŘENÍ V CELÉM DOMĚ
 2. CHŮZE V CYKLO TRETRÁCH PO DOMĚ
 3. MANIPULACE S OVLÁDÁNÍM TOPENÍ A BOILERU, LADIT TELEVIZE
 4. POUŽÍVANÍ VLASTNÍCH TOPIDEL
 5. SVÉVOLNĚ PŘEMÍSŤOVAT ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK

PROVOZ ZAHRADNÍHO BAZÉNU:

 1. Host je povinen nahlásit koupání v bazénu majiteli.
 2. Koupání v zahradním bazénu je na vlastní nebezpečí.
 3. Za bezpečnost dětí v areálu ubytování, zvláště v okolí zahradního bazénu a při koupání v bazénu zodpovídají rodiče nebo doprovod dětí.
 4. Před vstupem do bazénu je povinnost se osprchovat.
 5. V bazénu nepoužívat šampony a mýdla.
 6. Je zakázáno používat před koupáním jakékoliv krémy a masti, jakýmkoliv způsobem znečisťovat vodu.
 7. Přísný zákaz koupání psů a jiných zvířat, při nedodržení je jednorázová pokuta 5 000,-
 8. Zákaz skákání do bazénu.
 9. Koupání je povoleno jen v plavkách.

Účinnost od 1. 7. 2014 Majitel: Josef Štoudek

mad_nightmare | 2006 - 2014 | fari.f@seznam.cz